Gbg7000+

Gbg7000+ är en samverkansgrupp där deltagarna gemensamt verkar för byggandet av minst 7000 studentbostäder under perioden 2016-2026. Vi vill dessutom utveckla Göteborg som en kunskapsstad och tydliggöra studenternas betydelse för staden.

 

Vår programförklaring

 

 

Nyhetsrum

Satsningar på fler studentbostäder

10 november, 2023

Trots den rådande lågkonjunkturen som hårt drabbar fastighetsbranschen och minskar bostadsbyggandet, har Göteborgs Stad beslutat att intensifiera ansträngningarna för att öka antalet studentbostäder. …

Akademiska Hus inviger studentbostäder

18 oktober, 2023

Akademiska Hus inviger ny studentbostäder i centrala Göteborg, omvandlar ett tidigare kontorsbyggnad till 61 lägenheter i Näckrosområdet, med plats för cirka 125 grund- och forskarutbildningsstudenter, med fokus på kollektivboende och hållbara lösningar för att minska koldioxidavtrycket. …

SFS bostadsrapport 2023

4 september, 2023

Göteborgs studentbostadssituation är ansträngd med en akut brist på boende för över 38 000 helårsstudenter, vilket leder till att många söker bostad på andrahandsmarknaden eller tvingas tacka nej till sina studieplatser. SFS har rödmarkerat staden på grund av denna bostadsbrist. …

Hur går det då?

Nedan visas hur många studentbostäder som är färdigställda respektive under produktion inom ramen för GBG7000+, det vill säga perioden 2016-2026. Se fler diagram och sammanställningar på sidan Statistik.

Nyfiken på var studentbostäderna byggs? Nedan kan du se hur många studentbostäder som färdigställts inom ramen för GBG7000+ i Göteborgs olika stadsdelarna. Se fler diagram och sammanställningar på sidan Statistik.

Senast uppdaterad 19 februari, 2024

Rapport: Studenter och studentbostäder i Göteborg

Som ett underlag för arbetet med programförklaringen undersöktes studentbostadssituationen i Göteborg. Rapporten ”Studenter och studentbostäder i Göteborg” (2016) gav en nulägesbeskrivning och en uppskattning av bostadsbristen framöver.

Samverkansaktörer

Företagspartners